14.12.2017 13:00
Municipiul București

 • Introdus la
  18.10.2017 11:47
  Data publicație
  15.11.2017
  Numar publicație
 • Numar dosar execuțional
  648/2016
  Executor judecatoresc
  COŞOREANU Iulian Ilie
  Camera Ex. Jud.
  CEJ Bucuresti

Bunuri

Casa
Periș, Ilfov
258.282,00 RON

vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat in com. Peris, jud. Ilfov, identificat cu număr cadastral 4098/1, întabulat în Cartea Funciară nr. 55264 a localităţii Periş, compus din teren în suprafată de 1.696 m.p., conform extrasului de carte funciară (1.727 m.p. conform masuratorile cadastrale), categoria de folosinţă curţi/construcţii (cca 1.052 m.p.) şi construcţiile edificate pe acesta, respectiv: C1 în suprafaţă construită la sol de 93 m.p., cu regim de înălţime Parter+Pod locuibil, identificată cu număr cadastral 4098/1-C1, C2 în suprafaţă construită la sol de 74 m.p., cu regim de înălţime Parter, identificată cu număr cadastral 4098/1-C2 şi C3 în suprafaţă construită la sol de 167 m.p., cu regim de înălţime Parter, identificată cu număr cadastral 4098/1-C3

Cauțiune
10%
TVA
0%

Licitații asemănătoare

423.061,50 RON

Casa
Buftea, Ilfov

423.061,50 RON

Casa
Buftea, Ilfov

399.355,00 RON

Casa
Buftea, Ilfov

423.061,50 RON

Casa
Buftea, Ilfov