12.12.2017 16:00
Municipiul București

 • Introdus la
  16.10.2017 11:05
  Data publicație
  20.11.2017
  Numar publicație
 • Numar dosar execuțional
  1586/2014
  Executor judecatoresc
  COŞOREANU Iulian Ilie
  Camera Ex. Jud.
  CEJ Bucuresti

Bunuri

Casa
Brănești, Ilfov
1.003.518,75 RON

vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Comuna Brăneşti, sat Pasărea, str. Constanta f.n. (potrivit actului de proprietate), judeţul Ilfov, T74, PA276, P275, identificat cu nr. cadastral 52860, întabulat în Cartea funciară nr. 52860 a localităţii Brăneşti, judeţul Ilfov, compus din teren intravilan, destinaţia de folosinţă curţi-construcţii, în suprafaţă de 2.000 m.p., conform actelor de proprietate, respectiv de 1.647 m.p. conform măsurătorilor cadastrale ( 1.706,27 m.p. din măsurători potrivit contractului de vânzare-cumpărare), împreună cu construcţiile: C1 - locuinţă unifamilială, identificată cu nr. cadastral 52860-C1 - cu regim de înălţime S+P+1E, potrivit actului de proprietate ( cu regim de înălţime D+P+E+M potrivit documentaţiei cadastrale; demisolul şi mansarda nu sunt întabulate în Cartea funciară), în suprafaţă construită la sol de 149 m.p. şi C2 - terasă, identificată cu nr. cadastral 52860-C2 - în suprafaţă construită la sol de 32 m.p. ( având în total o suprafaţă construită la sol de 181 m.p., conform cărţii funciare şi a documentaţiei cadastrale), C3 - bucătărie de vară, identificată cu nr. cadastral 52860-C3, identificat şi descris conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.

Cauțiune
10%
TVA
0%

Licitații asemănătoare

423.061,50 RON

Casa
Buftea, Ilfov

423.061,50 RON

Casa
Buftea, Ilfov

399.355,00 RON

Casa
Buftea, Ilfov

423.061,50 RON

Casa
Buftea, Ilfov