06.12.2017 11:00
Municipiul București

 • Introdus la
  24.05.2017 17:50
  Data publicație
  13.10.2017
  Numar publicație
 • Numar dosar execuțional
  1428/2011
  Executor judecatoresc
  COŞOREANU Iulian Ilie
  Camera Ex. Jud.
  CEJ Bucuresti

Bunuri

Teren
Cornetu, Ilfov
19.191,00 RON

vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile, situate în com. Cornetu, tarlaua 5, parcela 16/15, jud. Ilfov, respectiv: 1. imobil compus din lotul nr. 2 – teren arabil extravilan în suprafaţă de 3.148 m.p., identificat cu nr. cadastral 50415, întabulat în Cartea Funciară nr. 50415 (C.F. vechi 3912) a Localităţii Cornetu, jud. Ilfov, având o deschidere de 117 ml, împreună cu cota indiviză de 32,06% din lotul nr. 4, în suprafaţă de 1.541 m.p., având destinaţia de drum de servitute, identificat cu nr. cad. 50417, întabulat în C.F. nr. 50410 (C.F. vechi 3912), (identificarea şi descrierea imobilului, conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare) - 19.191 RON 2. imobil compus din lotul nr. 3 – teren arabil extravilan în suprafaţă de 3.148 m.p., identificat cu nr. cadastral 50416, întabulat în Cartea Funciară nr. 50416 (C.F. vechi 3912) a Localităţii Cornetu, jud. Ilfov, având o deschidere de 109 ml, împreună cu cota indiviză de 32,06% din lotul nr. 4, în suprafaţă de 1.541 m.p., având destinaţia de drum de servitute, identificat cu nr. cad. 50417, întabulat în C.F. nr. 50410 (C.F. vechi 3912), (identificarea şi descrierea imobilului, conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare) - 17.613 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%

Licitații asemănătoare

334.670,25 RON

Teren
Buftea, Ilfov

100.047,00 RON

Teren
Buftea, Ilfov

24.507,75 RON

Teren
Buftea, Ilfov

101,47 RON

Teren
Buftea, Ilfov