Au fost gasite in total 7 rezultate!
Categorie :
Judet: Satu Mare
Localitate:
Teren
Satu Mare, Satu Mare
Data licitație: 20.04.2020 10:00
50.325,00 RON

Teren denumit faneata in suprf totala de 2165 mp situat in Satu Mare, judet Satu Mare

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
19.03.2020
Casa
Medieșu Aurit, Satu Mare
Data licitație: 23.04.2020 12:30
162.050,85 RON
34.010,00 EUR

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
18.03.2020
Teren
Medieșu Aurit, Satu Mare
Data licitație: 23.04.2020 12:00
18.058,59 RON
3.790,00 EUR

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
18.03.2020
Casa
Ardud, Satu Mare
Data licitație: 20.04.2020 11:00
60.751,20 RON
12.750,00 EUR

teren arabil in intravilan in suprf de 1892 mp si curte in suprf de 135 mp cu constructie edificata pe acesta, formata din casa in sc de 84 mp si anexe gospodaresti, avand o suprf totala a terenului de 2349 mp situate in Ardud, str. Bucurestiului, nr

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.03.2020
Casa
Vetiș, Satu Mare
Data licitație: 13.04.2020 14:00
134.367,36 RON
28.200,00 EUR

Casa de locuit P, anexa si teren intravilan 3.416 mp situate in Com. Vetis, nr.356, jud. Satu Mare

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
11.03.2020
Casa
Negrești-Oaș, Satu Mare
Data licitație: 13.04.2020 12:00
203.695,20 RON
42.750,00 EUR

3 case de locuit P+1E+M situate in Ors. Negresti-Oas, str. Turului nr.132 (fost 130), 134 (fost 132), si 136 (fost 134), jud. Satu Mare

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
11.03.2020
Teren
Carei, Satu Mare
Data licitație: 05.05.2020 10:30
210.000,00 RON

teren cu atelier auto cu regim de inaltime P+M cu platforme betonate, cu put forat si teren in suprafata de 1474 mp situat in Carei, str Constantin Mi;;e, nr.5, jud Satu Mare inscris in CF nr. 13809 Carei, cu nr. Top. 3997/20 de sub B13

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
09.03.2020