Au fost gasite in total 25 rezultate!
Categorie : Apartament
Judet: Prahova
Localitate:
Apartament
Ploiești, Prahova
Data licitație: 29.11.2018 11:00
197.200,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
14.11.2018
Apartament
Ploiești, Prahova
Data licitație: 29.11.2018 10:00
222.076,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
14.11.2018
Apartament
Sinaia, Prahova
Data licitație: 19.12.2018 13:00
163.177,00 RON

Imobilul ce urmeaza a fi vandut prin licitatie publica se afla situat in Sinaia, str Republicii, nr 31, jud Prahova, identificat ca apartament-mansarda in vila, suprafata utila 121,73 mp, regim de inaltime P+E+M, teren in suprafata de 94,60 mp, carti

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
09.11.2018
Apartament
Ploiești, Prahova
Data licitație: 07.12.2018 09:00
96.858,75 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
08.11.2018
Apartament
Câmpina, Prahova
Data licitație: 11.12.2018 11:00
133.872,00 RON

imobil compus din apartament nr. 7, scara A in S=43,44 mp + balcon in Su=3,11 mp, ci=2,35% impreuna cu teren aferent de 13 mp indiviz din intreg terenul

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
07.11.2018
Apartament
Ploiești, Prahova
Data licitație: 04.12.2018 12:00
27.592,80 RON

apartament cu 2 camere si dependinte in suprafata masurata de 88,92 mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
07.11.2018
Apartament
Ploiești, Prahova
Data licitație: 04.12.2018 11:00
362.155,50 RON

apartament cu 3 camere si dependinte in suprafata masurata de 130,90 mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
07.11.2018
Apartament
Sinaia, Prahova
Data licitație: 27.11.2018 14:00
143.954,01 RON
31.050,00 EUR

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
06.11.2018
Apartament
Câmpina, Prahova
Data licitație: 27.11.2018 10:00
99.300,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
06.11.2018
Apartament
Ploiești, Prahova
Data licitație: 12.12.2018 10:00
56.651,00 RON

camera plus dependinte, situat in Ploiesti, Soseaua Vestului nr.13, bl.2, et.4, ap.92, jud Prahova, avand Nr. cadastral 131983-C1-U72 (Nr. cadastral vechi 390/2;-;92)nr carte funciara vechi 256/XCII

Cauțiune
10%
TVA
19%
Data publicație
02.11.2018