Au fost gasite in total 230 rezultate!
Categorie :
Judet: Ilfov
Localitate:
Teren
Petrăchioaia, Ilfov
Data licitație: 30.03.2018 14:30
99.839,25 RON

Teren extravilan in suprafata de 15.000mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
08.02.2018
Teren
Glina, Ilfov
Data licitație: 30.03.2018 13:30
178.425,00 RON

Teren cu o suprafata de 503.92mp pe care se afla o constructie cu suprafata de 80mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
08.02.2018
Casa
Vlădiceasca, Ilfov
Data licitație: 12.03.2018 15:00
1.245.867,00 RON

vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în Comuna Snagov, sat Vladiceasca, str. Drumul Renaşterii nr. 43, tarla 221, parcela 792, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 1730, întabulat în Cartea Funciară nr. 105938 a localităţii Snagov

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
08.02.2018
Teren
Tâncăbești, Ilfov
Data licitație: 12.03.2018 14:00
250.509,75 RON

vânzarea la licitaţie publică a imobilului teren în suprafaţă de 4.146 m.p., cu destinaţie extravilan, categoria de folosinţă arabil, situat în com. Snagov, sat Tâncăbeşti, tarla 253, parcela A990, jud. Ilfov, identificat cu număr cadastral 3377, înt

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
08.02.2018
Teren
Ghermănești, Ilfov
Data licitație: 12.03.2018 13:00
49.099,50 RON

vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile descrise conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare, respectiv: 1. teren în suprafaţă de 583 m.p., cu destinaţie intravilan, categoria de folosinţă ar

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
08.02.2018
Teren
Găneasa, Ilfov
Data licitație: 09.03.2018 12:00
90.704,25 RON

teren intravilan in suprafata totala de 700 mp, format din suprafata de 63,00 mp teren intravilan cu destinatia curti constructii si suprafata de 637,00 mp cu destinatia teren intravilan arabil

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
08.02.2018
Teren
Domnești, Ilfov
Data licitație: 04.04.2018 12:00
263.740,50 RON

Teren intravilan, tarla 21, parcelele 112/21 si 112/22, lot 7 si lot 8 in suprafata de 2343mp din acte si 2343,68mp din masuratorile cadastrale, avand destinatia de drum de acces, in suprafata de 721mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
07.02.2018
Teren
Domnești, Ilfov
Data licitație: 04.04.2018 11:00
79.738,50 RON

Teren extravilan arabil, in suprafata de 6.250mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
07.02.2018
Teren
Brănești, Ilfov
Data licitație: 13.03.2018 11:00
145.118,00 RON

Teren intravilan, in suprafata de 1.511 mp din acte (1.508 mp din masuratorile cadastrale), situat in Comuna Branesti, satul Vadul Anei, str. Traian, tarlaua 2, parcela A21, Judetul Ilfov.

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
07.02.2018
Teren
Bragadiru, Ilfov
Data licitație: 13.03.2018 10:30
765.391,00 RON

Teren, in suprafata de 431,67 mp (432 mp conform masuratorilor cadastrale) si constructia edificata pe acesta P+1E, formata din parter, cu o suprafata totala de 149,76 mp si etaj, cu o suprafata totala de 115,59 mp, situat in Bragadiru, Str. Primaver

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
07.02.2018