Au fost gasite in total 195 rezultate!
Categorie :
Judet: Ilfov
Localitate:
Apartament
Corbeanca, Ilfov
Data licitație: 06.07.2018 11:30
133.330,00 RON

imobilului situat în Corbeanca - 077065, Sat Petresti, Str. Antigua, nr. 1, et. 2, ap. 12, complex Antigua Residence, Comuna Corbeanca, Judetul Ilfov inscris in CF 10325 Corbeanca, nr. cadastral 207/1/1/1/70-C1-U12, in suprafata utila de 32,81 mp +

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
07.06.2018
Apartament
Corbeanca, Ilfov
Data licitație: 06.07.2018 11:00
132.640,00 RON

imobilul situat în Corbeanca - 077065, Sat Petresti, Str.Antigua, nr. 1, et. 1, ap. 4, corp B, Judetul Ilfov inscris in CF nr. 10329 Corbeanca, nr. cadastral 207/1/1/1/71-C1-U4, in suprafata utila de 32,56 mp + 9,05 mp terasa, compus din 2 camere, i

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
07.06.2018
Teren
Chitila, Ilfov
Data licitație: 05.07.2018 14:00
92.502,00 RON

Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI TOMA ANA-MARIA ŞI TOMA NINA-VALENTINA Bucureşti, str. Ilfov nr. 1, et. 2, ap. 3, sector 5, tel. 021/315.76.46 fax. 021/315.76.46 e-m

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
07.06.2018
Teren
Măgurele, Ilfov
Data licitație: 05.07.2018 10:30
106.505,25 RON

TEREN ARABIL 1286 MP, INSCRIS IN CF 52271 MAGURELE,T18, P58/28, Lot 2

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
07.06.2018
Teren
Măgurele, Ilfov
Data licitație: 05.07.2018 10:00
49.633,50 RON

TEREN ARABIL 514 MP, INSCRIS IN CF NR. 52270 MAGURELE.

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
07.06.2018
Teren
Clinceni, Ilfov
Data licitație: 05.07.2018 09:30
566.427,74 RON
122.175,00 EUR

SAT CIURARI, COMUNA CLINCENI, JUD. ILFOV, TARLA 5/1, PARCELA A 15/1/31(58), compus din TEREN INTRAVILAN CU SUPRAFATA DE 5000 MP, IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 1689, INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR.1480 A COMUNEI CLINCENI, JUD. ILFOV

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
07.06.2018
Casa
Periș, Ilfov
Data licitație: 26.06.2018 13:00
258.282,00 RON

vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat in com. Peris, jud. Ilfov, identificat cu număr cadastral 4098/1, întabulat în Cartea Funciară nr. 55264 a localităţii Periş, compus din teren în suprafată de 1.696 m.p., conform extrasului de carte f

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
07.06.2018
Teren
Pantelimon, Ilfov
Data licitație: 25.06.2018 15:00
396.195,00 RON

Bun imobil lot 13, situat in Pantelimon, str. Sf. Gheorghe, nr. 20, jud. Ilfov, format din teren in suprafata de 1.497,953 mp si constructia – hala de productie nr. 7, ferma 6, edificata pe acesta, cu o suprafata de 1.141,94 mp, avand nr. cadastral 8

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
07.06.2018
Casa
Bragadiru, Ilfov
Data licitație: 25.07.2018 11:00
344.833,50 RON

teren arabil intravilan S=272 mp + constructia P+1E in S=91 mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
06.06.2018
Teren
Domnești, Ilfov
Data licitație: 11.07.2018 11:30
471.230,32 RON
101.641,50 EUR

- teren intravilan, avand categoria de folosinta “curti-constructii”, in suprafata de 3.000 mp, imobil identificat cu numar cadastral 3682, intabulat in Cartea Funciara nr. 8079 a Localitatii Domnesti, Judetul Ilfov; - teren intravilan, avand catego

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
06.06.2018