Au fost gasite in total 2 rezultate!
Categorie : Alte proprietati
Judet: Gorj
Localitate:
Alte proprietati
Novaci, Gorj
Data licitație: 16.12.2019 11:00
156.960,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
14.10.2019
Alte proprietati
Târgu Jiu, Gorj
Data licitație: 24.10.2019 10:00
8.127.000,00 RON

imobilului situat in Targu Jiu - 210101, B-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 354, Judetul Gorj, imobil inscris in C.F. nr. 35249 Targu Jiu, nr. CF vechi 23888, nr. cadastral 35249; 35249-C1; 35249-C2; 35249-C3; 35249-C4; 35249-C5; 35249-C6; 35249-C7; 35

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
27.09.2019