Au fost gasite in total 31 rezultate!
Categorie :
Judet: Gorj
Localitate:
Apartament
Târgu Jiu, Gorj
Data licitație: 07.01.2019 11:00
265.600,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
04.12.2018
Casa
Târgu Jiu, Gorj
Data licitație: 10.01.2019 13:00
305.250,00 RON

teren curti-constructii si arabil in suprafata de 1950 mp din acte si 1988 mp din masuratori si contructie cu suprafata construita la sol de 171 mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
29.11.2018
Teren
Târgu Jiu, Gorj
Data licitație: 17.12.2018 14:00
65.725,50 RON

4480 mp teren extravilan

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
28.11.2018
Teren
Târgu Jiu, Gorj
Data licitație: 17.12.2018 13:00
29.134,00 RON

1324 mp teren extravilan

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
28.11.2018
Teren
Târgu Jiu, Gorj
Data licitație: 17.12.2018 12:00
24.705,50 RON

1832 mp teren extravilan

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
28.11.2018
Teren
Târgu Jiu, Gorj
Data licitație: 17.12.2018 11:00
31.231,50 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
28.11.2018
Apartament
Mătăsari, Gorj
Data licitație: 21.12.2018 11:00
11.048,00 RON

imobilului situat in localitatea Matasari, str.Pietii, bl.2, sc.1, ap.19, judet Gorj, constand in apartament compus din doua camere si dependinte cu suprafata utila de 42,39mp si balcon cu suprafata de 3,90mp, inscris in CF nr.35292-C1-U1 a locali

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
27.11.2018
Casa
Târgu Jiu, Gorj
Data licitație: 21.12.2018 09:00
351.150,00 RON

imobilului situat inTargu Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr.452A, judet Gorj, constand in teren intravilan curti constructii (519mp), teren arabil (125mp) si vie(260mp) in suprafata de 904mp, cu constructia locuinta P+M in suprafata de 185mp si ane

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
27.11.2018
Spatii comerciale
Târgu Jiu, Gorj
Data licitație: 21.12.2018 08:30
67.725,00 RON

imobilului situat inTargu Jiu, B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr.452A, judet Gorj, constand in teren intravilan in suprafata de 90mp cu constructie spatiu comercial in suprafata de 44,82mp, cu numar cadastral 35433 si 35433-C1, inscris in CF 35433 a Loca

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
27.11.2018
Casa
Petrești, Gorj
Data licitație: 19.12.2018 10:00
73.500,00 RON

Petresti - 217057, nr. 187, Comuna Barbatesti, Judetul Gorj, compus din teren intravilan in suprafata de 3650 mp din acte, respectiv 3628 mp din masuratori, impreuna cu constructia la sol de 162 mp si constructii anexa, inscris in CF nr. 35316 Ba

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
27.11.2018