Au fost gasite in total 75 rezultate!
Categorie :
Judet: Giurgiu
Localitate:
Teren
Comana, Giurgiu
Data licitație: 30.03.2018 11:30
79.800,00 RON

Teren intravilan in suprafata de 438 mp (319 mp din masuratori) si casa de locuit in suprafata de 136 mp, situat in sat Comana, comuna Comana, nr. 684, judetul Giurgiu.

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
01.02.2018
Apartament
Giurgiu, Giurgiu
Data licitație: 30.03.2018 10:00
60.846,00 RON

Apartament, situat in Mun. Giurgiu, str. Tineretului, bl. E1, sc.D, et.3, ap. 74, jud. Giurgiu, compus din 3 camere si dependinte cu o suprafata utila de 45,15 mp si teren in folosinta aferent apartamentului in suprafata de 11,62 mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
01.02.2018
Teren
Frătești, Giurgiu
Data licitație: 28.03.2018 10:00
471.947,00 RON

vânzarea la licitaţie publică a imobilului, identificat şi descris conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare, situat în Com. Frăteşti, Sat Remus, str. Bucureşti nr. 186, judeţ Giurgiu, compus din teren în supraf

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
01.02.2018
Teren
Mihăilești, Giurgiu
Data licitație: 27.03.2018 10:00
176.327,25 RON

vânzarea la licitaţie publică a imobilului, situat în Mihăileşti, Tarla 52/8, Parcelele 365/4/3, 365/4/4, jud. Giurgiu, identificat cu nr. cadastral 2245, întabulat în Cartea Funciară nr. 30690 a Localităţii Mihăileşti, jud. Giurgiu, compus din teren

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
01.02.2018
Teren
Naipu, Giurgiu
Data licitație: 29.03.2018 13:30
16.430,25 RON

Teren intravilan in suprafata de 2.500 mp, situat in satul Naipu, comuna Ghimpati, judetul Giurgiu.

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
30.01.2018