Au fost gasite in total 58 rezultate!
Categorie :
Judet: Giurgiu
Localitate:
Apartament
Giurgiu, Giurgiu
Data licitație: 26.06.2018 11:00
26.850,00 RON

apartament cu o camera de locuit si dependinte in suprafata de 30,52 mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
21.05.2018
Teren
Comana, Giurgiu
Data licitație: 12.07.2018 11:30
79.800,00 RON

Teren intravilan in suprafata de 438 mp (319 mp din masuratori) si casa de locuit in suprafata de 136 mp, situat in sat Comana, comuna Comana, nr. 684, judetul Giurgiu.

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
18.05.2018
Apartament
Giurgiu, Giurgiu
Data licitație: 12.07.2018 10:30
60.846,00 RON

Apartament, situat in Mun. Giurgiu, str. Tineretului, bl. E1, sc.D, et.3, ap. 74, jud. Giurgiu, compus din 3 camere si dependinte cu o suprafata utila de 45,15 mp si teren in folosinta aferent apartamentului in suprafata de 11,62 mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
18.05.2018
Teren
Naipu, Giurgiu
Data licitație: 11.07.2018 12:30
16.430,25 RON

Teren intravilan in suprafata de 2.500 mp, situat in satul Naipu, comuna Ghimpati, judetul Giurgiu.

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.05.2018
Teren
Frătești, Giurgiu
Data licitație: 12.07.2018 10:00
353.960,25 RON

vânzarea la licitaţie publică a imobilului, identificat şi descris conform anexei II, care face parte integrantă din prezenta publicaţie de vânzare, situat în Com. Frăteşti, Sat Remus, str. Bucureşti nr. 186, judeţ Giurgiu, compus din teren în supraf

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
16.05.2018
Teren
Mihăilești, Giurgiu
Data licitație: 04.07.2018 10:00
176.327,25 RON

vânzarea la licitaţie publică a imobilului, situat în Mihăileşti, Tarla 52/8, Parcelele 365/4/3, 365/4/4, jud. Giurgiu, identificat cu nr. cadastral 2245, întabulat în Cartea Funciară nr. 30690 a Localităţii Mihăileşti, jud. Giurgiu, compus din teren

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
16.05.2018
Casa
Giurgiu, Giurgiu
Data licitație: 02.07.2018 10:00
243.294,00 RON

vânzarea la licitaţie publică a imobilului, situat în Giurgiu, str. Mircea cel Bătran, nr. 26, jud. Giurgiu, identificat cu număr cadastral 2886/1/1, întabulat în Cartea Funciară nr. 31985 a loc. Giurgiu, compus din teren în suprafaţă de 1.622 m.p. c

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
07.05.2018
Apartament
Giurgiu, Giurgiu
Data licitație: 28.06.2018 13:30
71.303,25 RON

apartament cu doua camere si dependinte cu o suprafata utila de 48,67 mp impreuna cu o cota din partile si dependintele comune in suprafata de 18,53 mp si o cota din terenul atribuit in folosinta pe toata durata existentei imobilului in suprafata de

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
04.05.2018