Au fost gasite in total 3 rezultate!
Categorie : Apartament
Judet: Giurgiu
Localitate:
Apartament
Giurgiu, Giurgiu
Data licitație: 11.02.2020 13:00
33.825,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
16.01.2020
Apartament
Giurgiu, Giurgiu
Data licitație: 13.02.2020 10:00
81.000,00 RON

apartament cu 2 [doua] camere si dependinte in suprafata utila de 39,97 mp si cota parte indiviza din teren de 9,83 mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
15.01.2020
Apartament
Mihăilești, Giurgiu
Data licitație: 07.02.2020 11:00
57.460,00 RON

Apartament 2 camere si dependinte in suprafata utila de 55.82 mp, balcon in suprafata de 4.75 mp, plus boxa la subsol in suprafata utila de 24.41 mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
09.01.2020