Au fost gasite in total 4 rezultate!
Categorie : Apartament
Judet: Dâmbovița
Localitate:
Apartament
Târgoviște, Dâmbovița
Data licitație: 22.04.2020 09:30
154.000,00 RON

APARTAMENT situat in Targoviste, str. I.C. Bratianu, nr. 60, bl. 30 A, et. 3, ap. 15, judetul Dambovita, in suprafata construita de 56 m.p., cu doua camere, hol, bucatarie, 2 debarale, baie si balcon , situat in Targoviste, I.C. Bratianu nr. 60, bl.

Cauțiune
10%
TVA
19%
Data publicație
11.03.2020
Apartament
Mogoșani, Dâmbovița
Data licitație: 05.05.2020 12:30
23.426,25 RON

imobil situat in Comuna Mogosani, Sat Mogosani, nr. 410, Judetul Dambovita, etaj 1, ap. 4, inscris in CF nr. 70098-C1-U5, nr. CAD 70098-C1-U5, imobil compus din 5 incaperi, 1 hol, balcon, in suprafata utila de 57.53 mp si suprafata construita de 72

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
06.03.2020
Apartament
Mogoșani, Dâmbovița
Data licitație: 05.05.2020 12:15
26.223,75 RON

imobil situat in Comuna Mogosani, Sat Mogosani, nr. 410, Judetul Dambovita, etaj 1, ap. 3, inscris in CF nr. 70098-C1-U4- MOGOSANI, nr. CAD 70098-C1-U4, imobil compus din 5 incaperi, 1 hol, balcon, in suprafata utila de 63,0 mp si suprafata construit

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
06.03.2020
Apartament
Mogoșani, Dâmbovița
Data licitație: 05.05.2020 12:00
32.867,25 RON

imobil situat în Comuna Mogosani, Sat Mogosani, nr. 410, Judetul Dambovita, etaj parter, ap. 1, inscris in CF nr. 70098-C1-U1-Mogosani, nr. CAD 70098-C1-U1,imobil compus din 4 incaperi si un hol in suprafata utila de 60,08 mp si suprafata construita

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
06.03.2020