Au fost gasite in total 13 rezultate!
Categorie : Apartament
Judet: Cluj
Localitate:
Apartament
Cluj-Napoca, Cluj
Data licitație: 21.08.2019 11:00
448.859,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
18.07.2019
Apartament
Turda, Cluj
Data licitație: 11.09.2019 13:30
100.575,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
16.07.2019
Apartament
Cluj-Napoca, Cluj
Data licitație: 05.08.2019 11:00
407.617,50 RON

APARTAMENT 95,75 mp, situat in Cluj-Napoca - 400667, Str. Bucegi nr. 1A, bl. 1C, ap. 5, Judetul Cluj, copmpus din: ap nr. cu 3 camere, 1 hol, bucatarie, baie, dus, wc, camara de alimente, 2 balcoane, boxa, pivnita, su = 95,75 mp, pic 11,88/100 parte

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
16.07.2019
Apartament
Cluj-Napoca, Cluj
Data licitație: 01.08.2019 11:00
376.941,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
12.07.2019
Apartament
Dej, Cluj
Data licitație: 01.08.2019 12:00
61.232,25 RON

imobil situat in Dej, str. Amurg nr. 3, bl. R2, sc. A, et. IV, ap. 17, Judetul Cluj, imobil inscris in C.F. nr. 50621-C1-U39 (nr. CF vechi 12103 Dej), nr. top. 4211/S/XVII, constand din apartament compus din: 2 camere, 1 bucatarie, 1 camara de alime

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
10.07.2019
Apartament
Cluj-Napoca, Cluj
Data licitație: 13.08.2019 09:00
314.000,00 RON

inscris in CF nr. 264640-C1-U19, TOPO 23490/S/XXXIII, avand 2 camere si dependinte, in s.u. de 49,41 mp.

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
08.07.2019
Apartament
Dej, Cluj
Data licitație: 07.08.2019 15:00
71.921,25 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
08.07.2019
Apartament
Cluj-Napoca, Cluj
Data licitație: 05.08.2019 11:00
257.299,20 RON
54.000,00 EUR

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
03.07.2019
Apartament
Cluj-Napoca, Cluj
Data licitație: 28.08.2019 12:00
299.886,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
02.07.2019
Apartament
Cluj-Napoca, Cluj
Data licitație: 07.08.2019 10:00
546.575,00 RON

apartament 4 camere su 86.08 mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
01.07.2019