Au fost gasite in total 18 rezultate!
Categorie : Apartament
Judet: Cluj
Localitate:
Apartament
Turda, Cluj
Data licitație: 12.03.2020 11:00
102.075,00 RON

situat in Turda, Str. Dr. I. Ratiu, nr. 32, sc. 2, ap. 19, Judetul Cluj, imobil inscris in C.F. nr. 11497 Turda, nr. cadastral 11497, nr. top. 7286/7/S/XIX, compus din apartament 2 camere, bucatarie, camara de alimente, baie, antreu, cu s.u. 40,72 m

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
13.02.2020
Apartament
Turda, Cluj
Data licitație: 23.03.2020 14:00
63.163,00 RON

imobilul compus din: 2 camere, bucatarie, camara de alimente, baie, antreu, in suprafata de 39,83 mp, impreuna cu cota de 2,37/100 parti din partile indivize comune si cota de 13,76/580 parti din teren, inscris in CF nr. 50138-C1-U5 Turda ( proven

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
12.02.2020
Apartament
Cluj-Napoca, Cluj
Data licitație: 13.03.2020 11:00
354.555,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
12.02.2020
Apartament
Dej, Cluj
Data licitație: 09.03.2020 11:30
76.800,00 RON

apartament cu Su = 47,77 mp, compus din 2 camere, bucatarie, camara de alimente, baie, vestibul, impreuna cu cota de 28/250 parte teren in folosinta si cota de 11,11/100 cote parti comune, inscris in CF 50070-C1-U1 Dej ( cf vechi 2475 loc. Ocna Dej )

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
12.02.2020
Apartament
Cluj-Napoca, Cluj
Data licitație: 11.03.2020 12:00
245.960,00 RON

apartament 2 camere + dependinte cu SU= 51,43 mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
11.02.2020
Apartament
Gherla, Cluj
Data licitație: 10.03.2020 12:00
95.296,00 RON
20.000,00 EUR

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
10.02.2020
Apartament
Cluj-Napoca, Cluj
Data licitație: 12.03.2020 09:00
442.430,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
07.02.2020
Apartament
Cluj-Napoca, Cluj
Data licitație: 03.03.2020 10:00
623.602,73 RON
130.877,00 EUR

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
05.02.2020
Apartament
Cluj-Napoca, Cluj
Data licitație: 24.03.2020 10:00
299.886,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
29.01.2020
Apartament
Baciu, Cluj
Data licitație: 04.03.2020 13:00
220.350,00 RON

teren cu o su=9125 mp situat in localitatea Corusu, com. Baciu

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
29.01.2020