Au fost gasite in total 8 rezultate!
Categorie : Apartament
Judet: Cluj
Localitate:
Apartament
Cluj-Napoca, Cluj
Data licitație: 13.04.2020 09:00
97.110,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
11.03.2020
Apartament
Cluj-Napoca, Cluj
Data licitație: 07.04.2020 14:00
160.326,00 RON

situat in Cluj-Napoca - 400637, Str. Cernei nr. 5, sc. 2, et. 3, ap. 105, Judetul Cluj, imobil inscris in C.F. nr. 250829-C1-U53 Cluj-Napoca, nr. CF vechi 116951, nr. cadastral 250829-C1-U53, compus din Apartament cu 1 camera in suprafata utila de 2

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
10.03.2020
Apartament
Turda, Cluj
Data licitație: 06.04.2020 14:00
106.274,25 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
09.03.2020
Apartament
Cluj-Napoca, Cluj
Data licitație: 09.04.2020 09:00
247.196,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
06.03.2020
Apartament
Cluj-Napoca, Cluj
Data licitație: 06.04.2020 12:00
283.700,00 RON

Imobil situat in Cluj-Napoca - 400202, Str. Horea nr. 43-45, demisol, ap. 27, Judetul Cluj, imobil inscris in C.F. nr. 252438-C1-U15 Cluj-Napoca, nr. CF vechi 72246 CLUJ-NAPOCA, nr. cadastral 252438-C1-U15, compus din 2 CAMERE, 1 BUCATARIE, 1 CAMARA

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
05.03.2020
Apartament
Băișoara, Cluj
Data licitație: 08.04.2020 11:30
143.087,25 RON

Imobil inscris in C.F. NR. 51436-C1-U2 Baisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF Nr. 1090 BAISOARA), cu nr. top. 235/2/1/S/P/2, 235/1/2/S/P/2 – APARTAMENTUL NR. 2, compus din: 1 sala discoteca, hol, 2 sali bar, 2 magazii, grup social, cent

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
19.02.2020
Apartament
Băișoara, Cluj
Data licitație: 08.04.2020 11:30
84.807,75 RON

Imobil inscris in C.F. NR. 51436-C1-U1 Baisoara (provenita din conversia de pe hartie a Acf Nr. nr. 1091 BAISOARA), cu nr. top. 235/2/1/S/M/3, 235/1/2/S/M/3 APARTAMENTUL NR. 3, compus din: 7 camere, magazie, hol, baie, grup social, 2 debarale, casa s

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
19.02.2020
Apartament
Băișoara, Cluj
Data licitație: 08.04.2020 10:30
65.625,00 RON

Imobil inscris in C.F. NR. 51436-C1-U3 Baisoara (provenita din conversia de pe hartie a CF Nr. 1089 BAISOARA): APARTAMENTUL NR. 1, cu nr. top. 235/2/1/S/P/I, 235/1/2/S/P/I, compus din: 2 camere, bucatarie, hol, local de pravalie si pivnita, cu supr

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
19.02.2020