Au fost gasite in total 73 rezultate!
Categorie : Apartament
Judet: București
Localitate:
Apartament
Municipiul București, București
Data licitație: 12.08.2019 13:00
224.148,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
18.07.2019
Apartament
Municipiul București, București
Data licitație: 07.08.2019 13:00
144.881,25 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.07.2019
Apartament
Municipiul București, București
Data licitație: 22.08.2019 14:00
97.900,00 RON

Prin prezenta aducem la cunoştinţă publică că în ziua 22, luna AUGUST, anul 2019, ora 1400, va avea loc la sediul actual al SOCIETĂȚII CIVILE PROFESIONALE DE EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI TOMA ȘI BĂDULESCU, din Bucureşti, str. Eforiei nr. 8, et. 3, ap. 14

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
16.07.2019
Apartament
Municipiul București, București
Data licitație: 14.08.2019 10:00
86.473,00 RON

2 camere si dependinte in suprafata utila de 34,80 m.p., impreuna cu dreptul de coproprietate asupra partilor si dependintelor comune precum si dreptul de folosinta asupra terenului aferent, in suprafata indiviza de 9,48 m.p.

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
15.07.2019
Apartament
Municipiul București, București
Data licitație: 13.08.2019 13:00
345.807,00 RON

Apartament compus din 4 (patru) camere de locuit si dependinte, cu o suprafata utila de 85,32 mp (conform actelor) si o suprafata utila de 85,64 mp (conform masuratorilor cadastrale), impreuna cu cota-parte indiviza de 2,485% din dreptul de proprieta

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
15.07.2019
Apartament
Municipiul București, București
Data licitație: 09.08.2019 15:00
438.898,00 RON

apartament 4 camere, suprafata utila 76,19 mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
11.07.2019
Apartament
Municipiul București, București
Data licitație: 09.08.2019 13:00
425.097,00 RON

apartament 2 camere suprafata utila 56,68mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
11.07.2019
Apartament
Municipiul București, București
Data licitație: 06.08.2019 11:00
427.500,00 RON

Apartament Sector 6

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
11.07.2019
Apartament
Municipiul București, București
Data licitație: 06.08.2019 10:00
282.000,00 RON

Apartament Sector 6

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
11.07.2019
Apartament
Municipiul București, București
Data licitație: 05.08.2019 11:00
228.326,00 RON

vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 158, situat în Bucureşti, B-dul. Alexandru Obregia (fost Metalurgiei) nr. 5-7, bl. R14, sc. 4, et. 9, sector 4, întabulat în Cartea Funciară nr. 218054-C1-U64 a Municipiului Bucureşti Sector 4

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
11.07.2019