Au fost gasite in total 15 rezultate!
Categorie : Teren
Judet: Bihor
Localitate:
Teren
Paleu, Bihor
Data licitație: 20.04.2020 15:00
35.625,00 RON

teren in intravilan in suprf de 5437 mp situat in Paleu, judet Bihor

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.03.2020
Teren
Paleu, Bihor
Data licitație: 20.04.2020 12:00
55.275,00 RON

1. teren in intravilan in suprf de 2410 mp situat in Paleu, judet Bihor - pret pornire 55275 lei - termen 20.04.2020, orele 12 2. teren in intravilan in suprf de 694 mp situat in Paleu, judet Bihor - pret pornire 16050 lei- termen 20.04.2020, orele

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.03.2020
Teren
Șumugiu, Bihor
Data licitație: 16.04.2020 10:00
4.030,50 RON

Teren in extravilan/arabil si intravilan situat in Sumugiu, judet Bihor

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.03.2020
Teren
Șumugiu, Bihor
Data licitație: 15.04.2020 10:00
1.820,25 RON

terenuri in extravilan situate in Sumugiu, judet Bihor

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.03.2020
Teren
Șumugiu, Bihor
Data licitație: 14.04.2020 10:00
20.457,75 RON

terenuri arabile - faneata situate in Sumugiu si Osand judet Bihor

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.03.2020
Teren
Șumugiu, Bihor
Data licitație: 13.04.2020 10:00
4.678,50 RON

terenuri arabile - faneata situate in Sumugiu si Osand, judet Bihor

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.03.2020
Teren
Sânmartin, Bihor
Data licitație: 10.04.2020 10:00
90.659,25 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
12.03.2020
Teren
Oradea, Bihor
Data licitație: 05.05.2020 13:00
223.223,70 RON

1. Cota de ½ din cota de 2/3 din imobilul – TEREN INTRAVILAN, cu Su=5365, identificat in C.F. nr. 153923 Oradea ( nr. C.F. vechi: 4988 NDF), avand Cad.: 6941, la pretul de 223.223,70 Lei ( pret diminuat cu 25%)

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
05.03.2020
Teren
Oradea, Bihor
Data licitație: 05.05.2020 13:00
352.331,48 RON

5. Cota de ½ din cota de 2/3 din imobilul – TEREN INTRAVILAN, cu Su=8468, identificat in C.F. nr. 153953 Oradea ( nr. C.F. vechi: 4992 NDF), avand Cad.: 6945, la pretul de 352.331,48 Lei ( pret diminuat cu 25%)

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
05.03.2020
Teren
Oradea, Bihor
Data licitație: 05.05.2020 13:00
309.267,83 RON

6. Cota de ½ din cota de 2/3 din imobilul – TEREN INTRAVILAN, cu Su=7433 si Constructii – Casa SC = 166 mp si anexa, identificat in C.F. nr. 153955 Oradea ( nr. C.F. vechi: 4993 NDF), avand Cad.: 6946 de sub A1 si A1.1., la pretul de 309.267,83 Lei (

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
05.03.2020