Au fost gasite in total 30 rezultate!
Categorie : Apartament
Judet: Bihor
Localitate:
Apartament
Salonta, Bihor
Data licitație: 27.05.2019 11:30
64.324,80 RON
13.500,00 EUR

apartament compus din 2 camere,antreu,bucatarie,baie-WC,intrare pod,camara in suprafata de 65,73 mp,depozit combustibil cu suprafata de 4,18 mp situat in Salonta,str. Horea, nr.18,jud.Bihor incsris in CF nr. 16662 Indiv. Salonta sb nr. Cad 166-167/1/

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
22.04.2019
Apartament
Salonta, Bihor
Data licitație: 27.05.2019 11:30
64.324,80 RON
13.500,00 EUR

apartament compus din 2 camere,antreu,bucatarie,baie-WC,intrare pod,camara in suprafata de 65,73 mp,depozit combustibil cu suprafata de 4,18 mp situat in Salonta,str. Horea, nr.18,jud.Bihor incsris in CF nr. 16662 Indiv. Salonta sb nr. Cad 166-167/1/

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
22.04.2019
Apartament
Salonta, Bihor
Data licitație: 27.05.2019 11:30
64.324,80 RON
13.500,00 EUR

apartament compus din 2 camere,antreu,bucatarie,baie-WC,intrare pod,camara in suprafata de 65,73 mp,depozit combustibil cu suprafata de 4,18 mp situat in Salonta,str. Horea, nr.18,jud.Bihor incsris in CF nr. 16662 Indiv. Salonta sb nr. Cad 166-167/1/

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
22.04.2019
Apartament
Salonta, Bihor
Data licitație: 27.05.2019 11:30
64.324,80 RON
13.500,00 EUR

apartament compus din 2 camere,antreu,bucatarie,baie-WC,intrare pod,camara in suprafata de 65,73 mp,depozit combustibil cu suprafata de 4,18 mp situat in Salonta,str. Horea, nr.18,jud.Bihor incsris in CF nr. 16662 Indiv. Salonta sb nr. Cad 166-167/1/

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
22.04.2019
Apartament
Salonta, Bihor
Data licitație: 27.05.2019 11:30
64.324,80 RON
13.500,00 EUR

apartament compus din 2 camere,antreu,bucatarie,baie-WC,intrare pod,camara in suprafata de 65,73 mp,depozit combustibil cu suprafata de 4,18 mp situat in Salonta,str. Horea, nr.18,jud.Bihor incsris in CF nr. 16662 Indiv. Salonta sb nr. Cad 166-167/1/

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
22.04.2019
Apartament
Salonta, Bihor
Data licitație: 27.05.2019 11:30
64.324,80 RON
13.500,00 EUR

apartament compus din 2 camere,antreu,bucatarie,baie-WC,intrare pod,camara in suprafata de 65,73 mp,depozit combustibil cu suprafata de 4,18 mp situat in Salonta,str. Horea, nr.18,jud.Bihor incsris in CF nr. 16662 Indiv. Salonta sb nr. Cad 166-167/1/

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
22.04.2019
Apartament
Salonta, Bihor
Data licitație: 27.05.2019 11:30
64.324,80 RON
13.500,00 EUR

apartament compus din 2 camere,antreu,bucatarie,baie-WC,intrare pod,camara in suprafata de 65,73 mp,depozit combustibil cu suprafata de 4,18 mp situat in Salonta,str. Horea, nr.18,jud.Bihor incsris in CF nr. 16662 Indiv. Salonta sb nr. Cad 166-167/1/

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
22.04.2019
Apartament
Salonta, Bihor
Data licitație: 27.05.2019 11:30
64.324,80 RON
13.500,00 EUR

apartament compus din 2 camere,antreu,bucatarie,baie-WC,intrare pod,camara in suprafata de 65,73 mp,depozit combustibil cu suprafata de 4,18 mp situat in Salonta,str. Horea, nr.18,jud.Bihor incsris in CF nr. 16662 Indiv. Salonta sb nr. Cad 166-167/1/

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
22.04.2019
Apartament
Salonta, Bihor
Data licitație: 27.05.2019 11:30
64.324,80 RON
13.500,00 EUR

apartament compus din 2 camere,antreu,bucatarie,baie-WC,intrare pod,camara in suprafata de 65,73 mp,depozit combustibil cu suprafata de 4,18 mp situat in Salonta,str. Horea, nr.18,jud.Bihor incsris in CF nr. 16662 Indiv. Salonta sb nr. Cad 166-167/1/

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
22.04.2019
Apartament
Salonta, Bihor
Data licitație: 27.05.2019 11:30
64.324,80 RON
13.500,00 EUR

apartament compus din 2 camere,antreu,bucatarie,baie-WC,intrare pod,camara in suprafata de 65,73 mp,depozit combustibil cu suprafata de 4,18 mp situat in Salonta,str. Horea, nr.18,jud.Bihor incsris in CF nr. 16662 Indiv. Salonta sb nr. Cad 166-167/1/

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
22.04.2019