Au fost gasite in total 21 rezultate!
Categorie : Apartament
Judet: Bihor
Localitate:
Apartament
Oradea, Bihor
Data licitație: 20.12.2019 11:00
151.900,00 RON

apartament format din 2 camere si dependinte impreuna cu cota indiviza de teren aferenta in suprf de 12 mp situat in Oradea, str, Italiana, nr. 14, bl. X1, ap. 7, Bihor

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
15.11.2019
Apartament
Oradea, Bihor
Data licitație: 09.12.2019 10:30
190.592,00 RON
40.000,00 EUR

Apartament cu suprafata construita de 55 mp, situat in Oradea, str. Henri Mathias Berthelot, nr.23, ap.6, jud. Bihor, teren in cota indiviza de 113 mp.

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
15.11.2019
Apartament
Oradea, Bihor
Data licitație: 09.12.2019 10:00
152.473,60 RON
32.000,00 EUR

Apartament cu suprafatata construita de 43 mp, situat in Oradea, str. Henri Mathias Berthelot, nr.23, ap.5, jud. Bihor, teren in cota indiviza de 87 mp.

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
15.11.2019
Apartament
Oradea, Bihor
Data licitație: 03.12.2019 12:30
565.313,00 RON

apartment in regim P+M la curte comuna, in suprafata totala construita de 316 mp., suprafata utila de 261 mp. si cota teren de 85/119,52 parti teren aferent si cota de 54,40 parti comune

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
15.11.2019
Apartament
Săcueni, Bihor
Data licitație: 08.01.2020 12:00
42.525,00 RON

Loc. Sacueni, Str. Libertatii, nr: 38, ap: 32, Judetul Bihor, inscris in C.F. nr. 4197, a localitatii Sacueni, nr. Top. 1390/94/32, compus din doua camere si dependinte, cu o suprafata de 35,9 mp si terenul aferent in suprafata de 14,5 mp, baie, bucu

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
13.11.2019
Apartament
Ștei, Bihor
Data licitație: 11.12.2019 11:00
93.732,75 RON

apartament cu 3 camere si dependinte, cu o suprafata utila de 44,94 mp, cu o cota de 11/410 parti teren in folosinta

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
12.11.2019
Apartament
Oradea, Bihor
Data licitație: 04.12.2019 13:00
121.382,25 RON

imobilului situat in Oradea, compus din 2 camere si dependinte, cu o suprafata utila de 36,27 mp, precum si cota indiviza aferenta din partile si dependintele comune, impreuna cu dreptul de folosinta asupra terenului aferent locui

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
12.11.2019
Apartament
Ștei, Bihor
Data licitație: 03.12.2019 11:30
22.663,50 RON

apartament compus din 2 camere si dependinte cu SU de 30,93 mp, situat in Stei, str. Garofitei, nr. 2, ap. 14,

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
12.11.2019
Apartament
Oradea, Bihor
Data licitație: 28.11.2019 10:00
170.460,72 RON
35.775,00 EUR

apartament nr.I in casa colectiva cu 5 camere si dependinte in suprafata utila de 111,32 mp cu boxa in pivnita si teren 402,50 mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
05.11.2019
Apartament
Inand, Bihor
Data licitație: 02.12.2019 10:00
69.075,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
04.11.2019