Au fost gasite in total 83 rezultate!
Categorie :
Judet: Bacău
Localitate:
Teren
Scorțeni, Bacău
Data licitație: 11.12.2017 09:00
10.125,00 RON

teren in suprafata de 3000 mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
10.12.2017
Teren
Nicolae Bălcescu, Bacău
Data licitație: 09.11.2017 13:00
493.681,50 RON

hala de productie tamplarie din lemn si sediu birouri, regim de inaltime P, Sc de 467 mp, nr. cadastral 61167-C1 impreuna cu suprafata de 1.000 m.p. teren arabil intravilan, s 74 p3154/41, nr. cadastral 61167, situate in com. N. Balcescu, jud. Bacau,

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
12.10.2017
Teren
Nicolae Bălcescu, Bacău
Data licitație: 09.11.2017 12:00
28.332,75 RON

teren extravilan in suprafata de 4.618 mp (suprafata de la masuratori 4.617,71 mp), categoria de folosinta „arabil”, sola 45, parcela 1992/6/49, situat in com. N. Balcescu, jud. Bacau, nr. cadastral 61164 (nr. cad. vechi 2498), nr. CF 61164/UAT N. Ba

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
12.10.2017
Apartament
Bacău, Bacău
Data licitație: 09.11.2017 11:00
172.505,00 RON

apartament compus din 3 camere si dependinte, Sc 79,10 mp, Su 65,67 mp, teren indiviz in folosinta 17,24 mp, situat in Bacau, str. Milcov, bl. 6/D/3, nr. cadastral 1410/D;3, nr. CF 66299-C1-U6/UAT Bacau

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
12.10.2017
Apartament
Bacău, Bacău
Data licitație: 07.11.2017 10:00
314.644,00 RON

a imobilului situat în intravilanul com. Letea Veche,

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
11.10.2017
Teren
Moinești, Bacău
Data licitație: 20.11.2017 09:00
171.183,00 RON

asa si teren in suprafata de 39535 mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
10.10.2017
Apartament
Moinești, Bacău
Data licitație: 09.11.2017 11:00
84.552,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
10.10.2017
Apartament
Moinești, Bacău
Data licitație: 17.11.2017 09:00
61.650,00 RON

Un Apartament compus din doua camere si dependinte, etaj 4

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
09.10.2017
Apartament
Onești, Bacău
Data licitație: 08.11.2017 10:00
66.900,00 RON

Un apartament cu doua camere, dependinte, in suprafata de 44,41 mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
09.10.2017
Apartament
Bacău, Bacău
Data licitație: 07.11.2017 13:00
150.800,00 RON

apartament compus din 2 camere si dependinte, cu Sc 61,31 mp, Su 51.36 mp, situat in mun. Bacau, str. Luminei, nr. 3/B/7, nr. cadastral 701/B;7, nr. CF 15652, parchet laminat in camere, gresie si faianta in baie si bucatarie, CT proprie, tamplarie

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
09.10.2017