Au fost gasite in total 97 rezultate!
Categorie :
Judet: Arad
Localitate:
Casa
Chișineu-Criș, Arad
Data licitație: 16.08.2018 12:40
456.450,00 RON

casa si curte situata in Chisineu Cris, jud. Arad

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.07.2018
Casa
Curtici, Arad
Data licitație: 16.08.2018 12:30
83.519,00 RON

intravilan cu casa

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.07.2018
Teren
Vladimirescu, Arad
Data licitație: 16.08.2018 12:20
171.701,00 RON

arabil CF 300984

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.07.2018
Alte proprietati
Vladimirescu, Arad
Data licitație: 16.08.2018 12:10
198.117,00 RON

arabil CF 300976

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.07.2018
Alte proprietati
Vladimirescu, Arad
Data licitație: 16.08.2018 12:00
198.117,00 RON

Arabil situat in intravilanul loc. Vladimirescu

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.07.2018
Teren
Zimandcuz, Arad
Data licitație: 16.08.2018 12:00
65.175,00 RON

teren intravilan

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.07.2018
Teren
Vladimirescu, Arad
Data licitație: 16.08.2018 11:50
1.287.760,00 RON

teren arabil CF 300981

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.07.2018
Teren
Vladimirescu, Arad
Data licitație: 16.08.2018 11:40
95.756,00 RON

arabil CF 300985

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.07.2018
Alte proprietati
Vladimirescu, Arad
Data licitație: 16.08.2018 11:30
198.117,00 RON

arabil CF 300978

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.07.2018
Alte proprietati
Vladimirescu, Arad
Data licitație: 16.08.2018 11:20
198.117,00 RON

teren arabil CF 300975

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.07.2018