Au fost gasite in total 597 rezultate!
Categorie : Apartament
Judet:
Localitate:
Apartament
Sângeorz-Băi, Bistrița-Năsăud
Data licitație: 18.11.2019 13:00
102.597,75 RON

Imobilul situat loc. Sangeorz Bai, str. Stejarului, bl. B4, sc. A, ap. 1, jud. BN, compus din apartament 4 camere+1 bucatarie, 1 camara, 2 bai, 1 antreu, 1 debara, in suprafata utila de 70,60mp si cota de 19/340 parti teren, inscris in CF nr. 6030/I

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
20.09.2019
Apartament
Mircea Vodă, Brăila
Data licitație: 19.11.2019 09:15
24.726,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
19.09.2019
Apartament
Merișani, Argeș
Data licitație: 19.11.2019 10:00
278.223,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.09.2019
Apartament
Merișani, Argeș
Data licitație: 19.11.2019 10:00
278.223,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.09.2019
Apartament
Cornea, Caraș-Severin
Data licitație: 25.03.2020 12:30
54.715,50 RON

IMOBIL SITUAT IN CORNEA NR. 125, C-S

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
18.02.2019
Apartament
Petroșani, Hunedoara
Data licitație: 18.12.2019 12:00
54.203,25 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
23.11.2018
Apartament
Timișoara, Timiș
Data licitație: 29.11.2019 11:00
61.450,53 RON

Apartament cu 2 camere, 1 bucatarie, 1 camara-alimente, boxa, 3/32 parti comune, in cota de 3/8, situat in Timisoara, str. Cermena, nr. 2, ap. 9

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
29.10.2018