Au fost gasite in total 11 rezultate!
Categorie : Teren
Judet: Vaslui
Localitate:
Teren
Vaslui, Vaslui
Data licitație: 17.03.2020 14:00
58.400,00 RON

Teren intravilan in suprafata de 378,27 mp situat in Vaslui, str. Calugareni, nr. 164, Tarlaua 62, Parcela 721, judetul Vaslui, are edificata pe acesta constructia “Complex comercial P+2E” proprietatea SC MALINESTI SRL, constructie care nu face obiec

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.01.2020
Teren
Huși, Vaslui
Data licitație: 26.02.2020 10:00
47.832,75 RON

teren vie, situat in Husi - 735100, Judetul Vaslui, compus din: imobil situat in extravilanul mun. Husi, T19, P2123;2135, inscris in CF nr. 3974 a mun. Husi, identificat prin numar cadastral 2809 a loc. Husi, compus din teren vie in suprafata de 686

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
15.01.2020
Teren
Tanacu, Vaslui
Data licitație: 29.01.2020 13:00
100.252,50 RON

situat in Sat Tanacu, Comuna Tanacu, Judetul Vaslui, constand in teren si constructii format din teren intravilan in suprafata de 1580 m.p. (din acte: 1649 m.p. suprafata masurata - conform extras CF), compus din teren in suprafata de 598 m.p. catego

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
30.12.2019
Teren
Moara Grecilor, Vaslui
Data licitație: 05.02.2020 11:00
111.998,25 RON

Teren arabil intravilan in suprafata de 3.020 m.p.

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
18.12.2019
Teren
Huși, Vaslui
Data licitație: 23.01.2020 11:00
100.253,00 RON

imobil situat in Husi, Str. Diaconu Irimia, nr. 8, Judetul Vaslui, intabulat in CF nr.73435 UAT Husi (CF vechi nr.565), cu nr. cadastral 448, constand in teren cu suprafata de 492 mp din acte (545,91 mp -masurata), categoria de folosinta curti constr

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
18.12.2019
Teren
Vaslui, Vaslui
Data licitație: 13.02.2020 11:00
662.385,00 RON

VASLUI, ÎN PUNCTUL ,,ŞES VASLUIEŢ", TARLA 100, PARCELA 1483/5, JUDEŢUL VASLUI, având nr. cadastral 4821 şi nr. Carte Funciară 72784 (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 12085) a localităţii Vaslui, compus din teren în suprafaţă de 20.000,

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
16.12.2019
Teren
Pușcași, Vaslui
Data licitație: 07.02.2020 11:00
141.690,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
16.12.2019
Teren
Vadurile, Vaslui
Data licitație: 13.02.2020 12:00
663.525,00 RON

imobilului teren curti constructii in suprafata de 889 m.p. (gasit la masuratori 893 m.p.) situat in intravilanul satului Vadurele, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt, impreuna cu o locuinta tip P+E+M, constructie pe fundatie de beton, zidarie d

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
13.12.2019
Teren
Suseni, Vaslui
Data licitație: 10.02.2020 10:00
9.240,00 RON

teren in supraf. totala de 11.000 mp, compus din 10.000 mp arabil, parcelele 416/7, 416/8 si 416/9 cu nr. cad. nedefinitiv - 349 si 1000 mp arabil, sola 31, parcela 392/5, cu nr. cad. nedefinitiv - 351, inscris in C.F. nr. 70293 si 70294 - Bacani, nr

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
12.12.2019
Teren
Hurdugi, Vaslui
Data licitație: 21.01.2020 10:00
375,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
05.12.2019