Au fost gasite in total 6 rezultate!
Categorie : Teren
Judet: Satu Mare
Localitate:
Teren
Satu Mare, Satu Mare
Data licitație: 20.04.2020 10:00
50.325,00 RON

Teren denumit faneata in suprf totala de 2165 mp situat in Satu Mare, judet Satu Mare

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
19.03.2020
Teren
Medieșu Aurit, Satu Mare
Data licitație: 23.04.2020 12:00
18.058,59 RON
3.790,00 EUR

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
18.03.2020
Teren
Negrești-Oaș, Satu Mare
Data licitație: 10.04.2020 09:00
52.272,15 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
13.03.2020
Teren
Supuru de Jos, Satu Mare
Data licitație: 09.04.2020 10:00
15.262,50 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
13.03.2020
Teren
Carei, Satu Mare
Data licitație: 05.05.2020 10:30
210.000,00 RON

teren cu atelier auto cu regim de inaltime P+M cu platforme betonate, cu put forat si teren in suprafata de 1474 mp situat in Carei, str Constantin Mi;;e, nr.5, jud Satu Mare inscris in CF nr. 13809 Carei, cu nr. Top. 3997/20 de sub B13

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
09.03.2020
Teren
Satu Mare, Satu Mare
Data licitație: 06.04.2020 15:00
50.745,12 RON
10.650,00 EUR

Teren arabil extravilan in suprafata de 5.350 mp situat in Mun. Satu Mare, jud. Satu Mare

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
06.03.2020