Au fost gasite in total 101 rezultate!
Categorie :
Judet: Mehedinți
Localitate:
Casa
Șimian, Mehedinți
Data licitație: 19.09.2017 11:00
172.223,00 RON

TEREN INTRAVILAN CURTI-CONSTRUCTII + CASA

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.08.2017
Apartament
Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți
Data licitație: 19.09.2017 10:00
96.160,00 RON

APARTAMENT CU DOUA CAMERE SI DEPENDINTE

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
17.08.2017
Apartament
Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți
Data licitație: 20.09.2017 10:00
135.000,00 RON

imobilul situat in Drobeta Turnu Severin, B-dul Mihai Viteazul, nr.11, bl.1, sc.1, et.10, ap.44, judet Mehedinti, constand in apartament cu 3 camere si dependinte cu Su-66,03mp, Sc-76,51mp, identificat cu nr. Cadastral 417/1/10/44, inscris in CF 5105

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
16.08.2017
Apartament
Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți
Data licitație: 12.09.2017 15:00
95.550,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
16.08.2017
Apartament
Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți
Data licitație: 12.09.2017 13:00
76.039,43 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
16.08.2017
Casa
Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți
Data licitație: 05.09.2017 10:00
579.375,00 RON

imobilului situat in Drobeta Turnu Severin, str.Calea Tirgu Jiului, nr.102, judet Mehedinti , constand in constructie locuinta P+1E+M in suprafata de 117mp, teren intravilan curti constructii in suprafata de 676mp si teren intravilan arabil in supraf

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
10.08.2017
Casa
Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți
Data licitație: 06.09.2017 12:00
364.863,00 RON

TEREN IN SUPRAFATA DE 299 MP + CASA

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
08.08.2017
Teren
Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți
Data licitație: 06.09.2017 12:00
163.795,00 RON

TEREN IN SUPRAFATA DE 9.811 MP

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
08.08.2017
Teren
Drobeta-Turnu Severin, Mehedinți
Data licitație: 06.09.2017 12:00
72.323,00 RON

TEREN IN SUPRAFATA DE 4.332 MP

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
08.08.2017
Teren
Orșova, Mehedinți
Data licitație: 06.09.2017 12:00
157.046,00 RON

TEREN CASA

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
08.08.2017