Au fost gasite in total 75 rezultate!
Categorie :
Judet: Giurgiu
Localitate:
Apartament
Giurgiu, Giurgiu
Data licitație: 18.04.2018 11:30
66.702,75 RON

apartament compus din doua camere si dependinte, in suprafata de 52,58 mp si cota parte indiviza din teren de 12,18 mp, inscris in CF nr. 31345-c1-u9, cu nr. cadastral 4452-c1-u43, situat in Giurgiu, str.Tineretului, bl.15/613, sc.C, ap.43, jud.Giurg

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
19.03.2018
Teren
Giurgiu, Giurgiu
Data licitație: 05.04.2018 12:00
112.971,75 RON

Teren arabil in suprafata de 4500 mp din acte si suprafata masurata de 4.542 mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
19.03.2018
Teren
Băneasa, Giurgiu
Data licitație: 05.04.2018 11:00
36.623,25 RON

din teren extravilan in suprafata din acte de 12.500 mp si suprafata masurata de 12.423 mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
19.03.2018
Teren
Giurgiu, Giurgiu
Data licitație: 05.04.2018 10:30
342.270,00 RON

teren intravilan in suprafata de 10.487,92 mp, pe care au fost identificate o constructie si o fundatie, ambele neintabulate

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
19.03.2018
Teren
Băneasa, Giurgiu
Data licitație: 05.04.2018 10:00
29.093,25 RON

teren extravilan in suprafata din acte de 10.000 mp si suprafata masurata de 9.938 mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
19.03.2018
Apartament
Giurgiu, Giurgiu
Data licitație: 16.04.2018 15:00
56.750,00 RON

Apartament situat in Giurgiu, Str. Tineretului, bl. 12/420, sc. B, et. 4, ap. 30, Judetul Giurgiu, inscris in CF nr. 30522-C1-U4 (provenita din carte funciara de pe hartie cu nr.97/XXX/N) UAT Giurgiu, Judet Giurgiu, nr.cadastral 132/B/30, proprietate

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
15.03.2018
Casa
Giurgiu, Giurgiu
Data licitație: 16.04.2018 13:00
112.550,00 RON

imobilului, situat in Giurgiu, Int. Artarului nr. 15, Judetul Giurgiu, imobil inscris in C.F. nr. 31541 Giurgiu, nr. CF vechi 7612/N, nr. cadastral 6154-C1, compus din constructie C1 – casa: 4 (patru) camere de locuit, in suprafata construita de 150,

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
15.03.2018
Apartament
Giurgiu, Giurgiu
Data licitație: 16.04.2018 11:00
71.673,75 RON

Apartamentul este compus din 3 (trei) camere de locuit si dependinte, (hol intrare, bucatarie, hol intre dormitoare, baie, balcon inchis), cu o suprafata utila de 66,74mp, impreuna cu cota parte indiviza din teren in suprafata de 16,01mp, (conform ac

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
15.03.2018
Apartament
Giurgiu, Giurgiu
Data licitație: 16.04.2018 10:00
64.847,25 RON

Imobilul este compus din 2 (doua) camere de locuit si dependinte, (bucatarie deschisa, hol intrare, baie, balcon inchis) cu o suprafata utila de 52,62mp, impreuna cu cota parte indiviza din teren in suprafata de 13,74mp, (conform actelor existente la

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
15.03.2018
Apartament
Giurgiu, Giurgiu
Data licitație: 16.04.2018 15:00
103.032,75 RON

vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT NR. 64, situat în Giurgiu, str. București, bl. 26/511, sc. E, et. 4, județ Giurgiu, identificat cu nr. cadastral 2091003/E/64, întabulat în Cartea Funciară nr. 30213-C1-U2 a localității Giurgiu, c

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
14.03.2018