Au fost gasite in total 41 rezultate!
Categorie : Teren
Judet: Cluj
Localitate:
Teren
Cluj-Napoca, Cluj
Data licitație: 07.08.2019 16:00
2.208.008,32 RON
463.400,00 EUR

teren in suprafata de 662 mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
16.07.2019
Teren
Feleacu, Cluj
Data licitație: 12.08.2019 12:30
130.500,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
12.07.2019
Teren
Tăuți, Cluj
Data licitație: 12.08.2019 11:00
117.525,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
12.07.2019
Teren
Gădălin, Cluj
Data licitație: 05.09.2019 12:00
31.500,00 RON

teren extravilan in suprafata de 5.000 mp amplasat in extravilanul localitatii Gadalin, comuna Jucu, jud.Cluj

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
11.07.2019
Teren
Florești, Cluj
Data licitație: 13.08.2019 10:00
467.753,00 RON

situat in Floresti, Str. Colonia de sub Deal, nr. 1, Judetul Cluj, compus din teren intravilan in SU 389 mp. situat in Floresti, inscris in CF nr. 57538, nr. cadastral 7017.

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
11.07.2019
Teren
Mintiu Gherlii, Cluj
Data licitație: 08.08.2019 12:00
7.792,50 RON

imobil inscris in C.F. nr. 51148, localitatea Mintiu Gherlii, nr. cadastral 51148, 51148-C1, compus din teren arabil extravilan in suprafata de 696 mp

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
11.07.2019
Teren
Gilău, Cluj
Data licitație: 13.08.2019 10:00
199.406,88 RON
41.850,00 EUR

situat in Gilau - 407310, Judetul Cluj, compus din: TEREN cu suprafata de 2.900 mp inscris in C.F. nr. 52454 Gilau, nr. CF vechi 7422N, nr. cadastral 2007, nr. top. 1370/1/1/2, 1371/1/1/1/2, 1372/2/7/1/1/2 + TEREN cu suprafata de 2.400 mp, inscris in

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
09.07.2019
Teren
Cluj-Napoca, Cluj
Data licitație: 26.07.2019 12:00
81.500,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
26.06.2019
Teren
Cluj-Napoca, Cluj
Data licitație: 26.07.2019 11:00
163.100,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
26.06.2019
Teren
Dej, Cluj
Data licitație: 19.08.2019 12:00
139.007,25 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
25.06.2019