Au fost gasite in total 82 rezultate!
Categorie : Teren
Judet: Bistrița-Năsăud
Localitate:
Teren
Bistrița, Bistrița-Năsăud
Data licitație: 19.05.2020 12:00
247.866,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
25.03.2020
Teren
Petriș, Bistrița-Năsăud
Data licitație: 19.05.2020 11:00
190.773,00 RON

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
25.03.2020
Teren
Șieu-Măgheruș, Bistrița-Năsăud
Data licitație: 25.05.2020 14:30
86.932,50 RON

teren in suprafata de 831 MP si casa de caramida in regim de inaltime P+1 in constructie, in rosu, fiind finalizate o camera si o bucatarie la parter, cu suprafata construita la sol de cca 90 mp si Su= 145 mp,inscris in CF nr. 25856 SIEU-MAGHERUS ( p

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
23.03.2020
Teren
Dumitra, Bistrița-Năsăud
Data licitație: 25.05.2020 14:00
21.024,00 RON

Teren „fanat in extravilan-ridul Handrabesti”, ,in suprafata totala de 10.000 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 25584 Dumitra ( provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 4143/N Dumitra), avand nr. Top 263, situat in Comuna Dumitra, jud. B-N,

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
23.03.2020
Teren
Dumitra, Bistrița-Năsăud
Data licitație: 25.05.2020 14:00
103.865,00 RON

Teren „fanat in extravilan-ridul Handrabesti”,in suprafata totala de 61.200 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 25585 Dumitra si 25586 Dumitra ( provenite din conversia de pe hartie a Cf nr. 4142/N Dumitra) avand nr. cad 264 si 258, situat in extra

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
23.03.2020
Teren
Dumitra, Bistrița-Năsăud
Data licitație: 25.05.2020 14:00
25.618,00 RON

Teren „fanat in extravilan, in suprafata totala de 19.000 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 25583 Dumitra ( provenita din conversia de pe hartie a C.F 4144 Dumitra) avand nr. Top 262, situat in extravilanul Comunei Dumitra, jud. B-N,

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
23.03.2020
Teren
Dumitra, Bistrița-Năsăud
Data licitație: 25.05.2020 14:00
19.970,00 RON

Teren „fanat in extravilan, in suprafata totala de 10.300 mp, inscris in Cartea Funciara nr.25582 Dumitra ( provenita din conversia de pe hartie a C.f nr. 4240 Dumitra) avand nr. Top 261, situat in extravilanul Comunei Dumitra, jud. B-N

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
23.03.2020
Teren
Satu Nou, Bistrița-Năsăud
Data licitație: 25.05.2020 13:30
59.887,50 RON

Teren arabil, in suprafata de 5.000 MP, inscris in CF 25300 Cetate – Satu Nou ( provenita din conversia de pe hartie a C.F nr.227) cu nr. cad. 479, situat in extravilanul localitatii Satu Nou, in locul numit „Sub Drum”, jud.B-N,

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
23.03.2020
Teren
Orheiu Bistriței, Bistrița-Năsăud
Data licitație: 25.05.2020 13:30
35.477,25 RON

Teren arabil in suprafata de 3.000 MP, inscris in CF nr. 25149 Cetate - Orheiul Bistritei (provenita din conversia de pe hartie a CF 225), sub A+1, nr. Cadastral 478, situat in extravilanul localitatii Orheiul Bistritei, jud.B-N,

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
23.03.2020
Teren
Livezile, Bistrița-Năsăud
Data licitație: 25.05.2020 12:00
192.750,00 RON

teren intravilan arabil in suprafata de 2.493 MP, inscris in Cartea Funciara nr. 26377 Livezile ( provenita din conversia de pe harte a CF nr. 2833 Livezile) avand nr. Cadastral 1112, situat in comuna Livezile, jud. B-N si constructie extratabulara

Cauțiune
10%
TVA
0%
Data publicație
23.03.2020